Hindamismudel: Esitlus: Mõis või linnus

Autor: Jane Liiv

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium Hinne\"5\" 16 -14 punkti Hinne\"4\" 13-12 punkti Hinne \"3\" 11-9 punktiHinne \"2\" alla 9 punkti
Sisu Esitlusel on selge eesmärk tutvustada mõisa või linnust. Esitlus vastab teemale, mis kandub läbi kogu esitluse. Sisu on põhjalik ja huvitav. 5 punkti Esitlusel on eesmärk ja teema, kuid sisaldab elemente, mis võivad viia teemast kõrvale. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne, kuid midagi on ära jäänud või raskesti mõistetav. 4 punkti Esitluse eesmärk ja teema on ebaselged või laialivalguvad. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. 3punkti Esitlusel pole kindlat eesmärki ega vasta teemale. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav. 2 punkti
Kujundus ja vormistamine Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, mis sobib teemaga, tekst hästi loetav. Pildid on hästi valitud ja illustreerivad teemat. Vormistamine korrektne. Viitamine ja kasutatud materjalid korrektsed. 5 p Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tekst hästi loetav või erineva kirjastiiliga. Vormistamine korrektne, kuid puuduvad mõned osad. Mõned pildid või materjalid viitamata. 4 punkti Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus tekst on liiga väike või mitteloetav või põhjendamatult erineva stiiliga.Vormistus ei vasta nõudmistele. 3 punkti Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga. Vormistus puudub.1 punkti
Esitlemine ja koostöö. Esitus julge ja põhjalik. Täiendab slaide. Arvestab kaasõpilasega. 3 punkti Esitlus tagasihoidlik, kopeerib tekste slaidilt ja ei lisa omalt poolt midagi. Vähe arvestab kaasõpilasega. 2 punkti Tagasihoidlik. Mitteülevaatlik. Kasutab ebakorrektseid väljendeid. 1 punkt
Õigekiri Vigu ei ole. 3 punkti Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgivead. 2 punkti Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika vigu.1 punkt
Teiste töödele antud tagasiside Hindab objektiivselt ja õiglaselt kaasõpilaste töid. Leiab midagi positiivset ja oskab välja tuua selle mida teeks ise võib-olla teisiti.Kasutab korrektset sõnavara. 3 punkti Annab tagasisidet teistele esitlustele. 2 punkti Ei oska teistele esitlustele tagasisidet anda või teeb seda ebakorrektselt.1 punkt

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 08.03.2017 15:41:43


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile