Hindamismudel: Lugemine

Autor: Piret Oitsalu

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 1 2 3Tulemus
Õigsus Esineb vigu. Kaotab järje. Esineb üksikuid vigu. Parandab ise eksimused. Veatu lugemine
Soravus Veerib. Esinevad üksikud pausid. Loeb soravalt.
Ilmekus Loeb monotoonselt. Loeb üldiselt ilmekalt. Esineb üksikuid eksimusi. Loeb väga ilmekalt. Õiged rõhuasetused lausetes.
Kuuldavus Loeb väga vaikselt. kaugemale ei kosta. Loeb kohati ebaselge häälega. Loeb selge ja valju häälega.
Teadlikkus Ei saa loetust aru. Ei mõista mõnda kohta loetud tekstist. Saab täielikult aru teksti sisust.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 08.03.2017 15:44:46


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile