Hindamismudel: Esitluse hindamine

Autor: Erika Rausberg

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium Suurepärane Hea Vajab arendamist
Graafika Graafika on seotud esitluse sisuga, seda on parasjagu, on hea kvaliteediga ja toetab lugeja huvi ja arusaamist. Graafika on seotud esitluse sisuga, seda on parasjagu, kuid ei ole hea kvaliteediga. Graafika elemente on liiga vähe või liiga palju, tundub olevat valitud juhuslikult ja/või on halva kvaliteediga.
Sisu Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Esineb ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem.
Teema Esitlusel on selge eesmärk ja vastab teemale, mis kandub läbi kogu esitluse. Esitlusel on eesmärk ja teema, kuid sisaldab elemente, mis võivad teemast kõrvale kalduda. Esitluse eesmärk ja teema on ebaselged või puudub kindel eesmärk, ei vasta teemale.
Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga.
Heli/video kasutamine Heli ja/või video toetab esitluse sisu, on kvaliteetne ja nauditav. Ei sega esitlust. Heli/video kasutamises esineb väikesi puudusi. Heli/videoid on liiga palju või väga halva kvaliteediga. Heli/ videot ei ole kasutatud.
Avaleht Korrektne ja sisaldab nõutud osi. Korrektne, kuid puudvad mõned osad. Puudub
Kasutatud materjalide loend Korrektne ja sisaldab nõutud osi. Korrektne, kuid puudvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.
Õigekiri Vigu ei ole. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi vead. Esinevad tühiku ja/või kirjavahemärgi ja õigekirja vead.
Animatsioonid ja esitlemine Esitlus väga sujuv ja korralik, salidide vahetused ja animatsioonid (kui nad esinevad) toimuvad õigeaegselt ja nauditavalt. Esitlemine sujuv, kuid esineb üksikuid vigu liiga kiire slaidide vahetumise või animatsioonide tõttu. Esitlemine tagasihoidlik, esineb puudujääke salidide vahetumise ja/või animatsioonide osas, palju juhuslikku valikut.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 16.03.2017 17:46:10


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile