Hindamismudel: esitluse ettekandmine

Autor: kairi stepanova

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 5 4 32
Teema Esitlusel on selge eesmärk ja vastab teemale, mis kandub läbi kogu esitluse. Esitlusel on eesmärk ja teema, kuid sisaldab elemente, mis võivad teemast kõrvale kalduda. Esitluse eesmärk ja teema on ebaselged või laialivalguvad. Esitlusel pole kindlat eesmärki ja ei vasta teemale.
Sisu Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne ja mitmekülgne. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem ning rohkematest allikatest Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav.
Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus teksti on liiga väike või mitteloetav. Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga. Slaidid on raskesti mõistetatavad
Heli/video kasutamine Heli ja/või video toetab esitluse sisu, on kvaliteetne ja nauditav. Ei sega esitlust. On selgelt räägitud. Heli/video kasutamises esineb väikesi puudusi. Heli/videod on liiga palju või väga halva kvaliteediga. Heli/ videod ei ole kasutatud.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 21.03.2017 19:59:21


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile