Hindamismudel: Jutustamine

Autor: Rita Moor

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium Suurepärane Päris hea Käib kah
Jutustamise soravus Jutustab soravalt, loomulike pausidega. Jutustab soravalt, teeb üksikuid mittevajalikke pause meeldetuletamiseks. Jutustamine katkendlik, lisaküsimustele tuginedes.
Kõne selgus ja tempo Kõne on arusaadav, selge ja kuuldav. Tempo paras, jälgitav. Kõne on üldiselt selge, kohati ebaselge ja mittekuuldav. Kõne ei ole selge. Kõne tempo liiga kiire või aeglane. Ei tee jutustamisel loomulikke pause.
Jutustamise vastavus teemale, jutustuse ülesehitus Jutustab loogiliselt sündmuste järjekorras. Jutustusel on sissejuhatav, teemaarenduslik ja kokkuvõttev osa. Jutustab loogiliselt sündmuste järjekorras, mõned sündmused vahele jäänud. Jutustusel on sissejuhatav, teemaarenduslik ja kokkuvõttev osa. Jutustus ei ole loogiline. Jutustusel puudub sissejuhatus või kokkuvõttev osa, teemaarendus segane või lünklik.
Esinemisoskus Jutustab ilmekalt, hääletooni varieerides Jutustus on kohati ilmestatud. Jutustus monotoone.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 24.04.2017 15:52:50

Muudetud: 24.04.2017 16:03:14


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile