Hindamismudel: Joonistamine Ringjoone kasutamine ornamendis

Autor: Piret Tago

Valdkond: Käeline tegevus: Joonistamine

Kriteerium 3 2 1
vormistamine töö on esitamisel korrektne ja puhas töö on peaaegu korrektne ja puhas töös esineb üksikuid ebakorrektsusi
kompositsioon pildi pind on väga hästi organiseeritud pildi pind on hästi organiseeritud pildi pinna organiseerimises esineb vigu
vormiõpetus kasutatud ringjoone 6-ks jagamist, kasutatud korduvat moodulit, ribaornament kasutatud korduvat moodulit ei oska moodulit korrata kujutis ei ole äratuntav
tähtaeg töö tehtud õige ajal töö tehtud hiljem tähtaeg on möödunud

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 24.04.2017 15:53:18

Muudetud: 24.04.2017 16:04:29


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile