Hindamismudel: Enesetutvustus (suuline)

Autor: Kristi Potter

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium 4 3 21
Tutvustuse alustamine ja lõpetamine Korrektne alustamine, lõpetamine ja ajalimiidist kinni peetud. Ebamäärane pöördumine kuulajate poole, ajalimiidist kinni peetud. Puudub alustamine ja lõpetamine, ajalimiidist pole kinni peetud.
Keeleline korrektsus Laused keeleliselt korrektsed, veatud, lühikesed, asjakohased ja konkreetsed. Laused liiga pikad, esineb vale sõnade järjekord. Laused alustamata, poolikud või lõpetamata, keeleliselt vigased.
Info hulk Eluloolisi fakte piisavalt, olulised faktid olemas. Mõningad olulised faktid puuduvad. Eluloolisi fakte liiga vähe või ülearu palju.
Hääl ja kehahoiak Selge hääldus, korrektne kehahoiak. Kohati hääle kadumine, ebapiisav kehahoiaku jälgimine. Ebaselge hääldus, halb kuuldavus, halb kehahoiak.
Tutvustuse jälgitavus Tutvustus on loogilise ülesehitusega ja hästi jälgitav, emotsionaalne. Tutvustus on katkendlik, emotsionaalsust jääb väheks. Tutvustus on faktide vahel hüplev, tuim.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 24.04.2017 16:13:34


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile