Hindamismudel: Jutustamine inglise keeles

Autor: Rita Moor

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium Väga hea HeaKäib kah
Jutustamise soravus Jutustab soravalt, vigadeta Jutustab soravalt, teeb üksikuid mittevajalikke pause meeldetuletamiseks, mõned grammatika vead Jutustamine katkendlik, lisaküsimustele tuginedes, jutus on grammatika vead.
Kõne selgus ja tempo Kõne on arusaadav, selge ja kuuldav. Tempo paras, jälgitav. Kõne on üldiselt selge, kohati ebaselge ja mittekuuldav. Kõne ei ole selge. Kõne tempo liiga kiire või aeglane.
Jutustamise vastavus teemale, jutustuse ülesehitus Jutustab teemapõhiselt ja loogiliselt. Jutustusel on sissejuhatav, teemaarenduslik ja kokkuvõttev osa. Jutustab teemapõhiselt, kui liiga üldiselt. Ülesehitus loogiline. Jutustab teemast mööda, jutustus ei ole loogiline. Jutustusel puudub sissejuhatus või kokkuvõttev osa, teemaarendus segane või lünklik.
Esinemisoskus Jutustab ilmekalt, andes edasi loo mõtet ja iseloomu Jutustus on kohati ilmestatud. Jutustus monotoone.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 25.04.2017 08:13:28

Muudetud: 25.04.2017 08:16:01


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile