Hindamismudel: Võõra teksti lugemine

Autor: Terje Pink

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 3 21
õigsus Loeb veatult Loeb väheste vigadega Teeb lugemisel palju vigu
soravus Loeb soravalt Takerdub pikemate sõnade juures, lühemaid sõnu loeb soravalt Veerib
ilmekus Loeb väga ilmekalt Loeb ilmekalt Loeb monotoonselt
kuuldavus Loeb selgelt, valju häälega Loeb kohati vaikse häälega Loeb väga vaikselt
teadlikkus Mõistab teksti täielikult Mõistab teksti osaliselt, vajab õpetaja abi Ei saa loetust aru või mõistab vähesel määral
järje pidamine Suudab järge pidada Kaotab vahel järje, kuid suudab iseseisvalt selle uuesti leida Ei suuda järge pidada

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 22.05.2017 15:47:59

Muudetud: 22.05.2017 16:01:46


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile