Hindamismudel: Võõra teksti lugemine

Autor: Piret Oitsalu

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 3 2 1
Kuuldavus Loeb selge ja valju häälega. Loeb kohati vaikse häälega. Loeb väga vaikselt.
Ilmekus Loeb väga ilmekalt. Õiged rõhuasetused lausetes. Loeb üldiselt ilmekalt. Loeb monotoonselt.
Soravus Loeb soravalt. Takerdub pikemate sõnade juures.Lühemaid sõnu loeb soravalt. Veerib.
Õigsus Veatu lugemine. Esineb üksikuid vigu. Parandab ise eksimused. Teeb lugemisel palju vigu.
Teadlikkus Saab täielikult aru teksti sisust. Mõistab teksti osaliselt. Vajab õpetaja abi. Ei saa loetust aru või mõistab vähesel määral .
järje pidamine Suudab järge pidada. Kaotab vahel järje, kuid suudab iseseisvalt leida. Kaotab järje ja ei suuda iseseisvalt järge leida.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 22.05.2017 15:49:18

Muudetud: 22.05.2017 16:05:05


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile