Hindamismudel: Lugemine

Autor: Enel Telve

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 3 21
õigsus Loeb vigadeta. Loeb väheste vigadega. Esineb palju vigu.
soravus Loeb soravalt. Esinevad üksikud pausid, kordab loetud sõnu. Veerib.
ilmekus Loeb väga ilmekalt. Loeb ilmekalt. Loeb ilmetult.
kuuldavus Loeb selgelt, valju häälega. Lugemine ei ole hästi kuulda. Loeb väga vaikselt.
teadlikkus Mõistab teksti täielikult. Lüngad tekstist arusaamisel. Ei saa loetust aru.
küsimustele vastamine Saab küsimusest aru ja oskab vastata loogiliselt ja arukalt teksti kohta esitatud küsimustele. Saab küsimusest aru, kuid vastab küsimusele üldsõnaliselt. Ei moodusta täislauseid. Ei saa küsimusest aru.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 22.05.2017 15:54:47

Muudetud: 22.05.2017 16:10:22


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile