Hindamismudel: Lugemine

Autor: Evi Kiir

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 4 3 21
Õigsus Veatu lugemine. Esineb üksikuid vigu. Parandab ise eksimused. Esineb vigu. Kaotab järje.
Soravus Loeb selge häälega ja soravalt. Esinevad üksikud pausid, kogelus või teksti ebavajalik kordamine. Veerib ja lugemine väga katkendlik.
Ilmekus Loeb väga ilmekalt. Õiged rõhuasetused lausetes. Loeb üldiselt ilmekalt. Esineb üksikuid eksimusi. Loeb monotoonselt, igavalt.
Kuuldavus Loeb selge ja valju häälega. Loeb kohati ebaselge häälega. Loeb väga vaikselt, kaugemale ei kosta.
Teadlikkus Saab täielikult aru teksti sisust. Ei mõista mõnda kohta loetud tekstist. Ei saa loetust aru.
küsimustele vastamine Saab loetust täielikult aru ja vastab veatult esitatud küsimustele. Saab teksti kohta esiatud küsimusest aru, aga vastab poolikult ja lühidalt. Mõistab küsimuse sisu, aga ei oska vastata, sest luges pealiskaudselt.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 22.05.2017 15:55:20

Muudetud: 22.05.2017 16:09:37


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile