Hindamismudel: Klassiväline lugemine 2.klassis.

Autor: Anne Heier

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium 5 4 3
Raamatu olulised andmed. Õpilane nimetab raamatu pealkirja ja autori. Õpilane nimetab ainult pealkirja. Õpilane eksib raamatu pealkirja ja autori nimetamisega.
Raamatu sisu edasiandmine. Õpilane jutustab kokkuvõtvalt, toob välja olulised tegelased ja sündmused. Õpilane jutustab kokkuvõtvalt, jätab nimetamata olulisi tegelasi, sündmusi. Õpilane jutustab katkendlikult, ei pea kinni sündmuste järjekorrast.
Lugemispäeviku täitmine. Lugemispäevik on täidetud korrektselt. Välja on toodud teose autor, peategelased ja joonistatud loetu sisule vastav pilt. Lugemispäevik on täidetud lünklikult. Lugemispäevik on täidetud lohakalt.
Suuline ettekanne. Õpilase kõne on selge, sorav, laused lõpetatud. Õpilase kõne on katkendlik, pikkade pausidega. Õpilane annab raamatu sisiu edasi ainult õpetaja suunavate küsimuste abil.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 15.09.2017 13:00:48

Muudetud: 15.09.2017 13:17:48


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile