Hindamismudel:

Autor: Triinu Grossmann

Valdkond: Multimeedia: Videoklipp

Kriteerium 4 3 21
Sõnumi selgus Video annab väga hea ülevaate õppimisloost. Video annab hea ülevaate õppimisloost. Mõned aspektid õppimisloos jäävad selgusetuks. Video on arusaamatu ja ei anna ülevaadet õppimisloost
Uudne lähenemine, loomingulisus Õpetaja on teemale lähenenud väga loominguliselt ja uudselt. Õpetaja on teemale lähenenud loominguliselt ja uudselt. Õpetaja on kasutanud mõninal määral uudseid elemente. Teemale on lähenetud traditsiooniliselt.
Video pikkus Video ei ole pikem kui 15 min. Video on põhjendatult natuke pikem kui 15 min. Video on põhjendamatult natuke pikem kui 15 min. Video on palju pikem kui 15 min.
Montaaž Video on väga hästi monteeritud. Lisatud on algus- ja lõputiitrid. Video on hästi monteeritud. Lisatud on algus- ja lõputiitrid. Video on monteeritud. Lisatud on tiitrid. Videot ei ole monteeritud.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 15.09.2017 13:45:05


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile