Hindamismudel: Õpitud teksti häälega lugemine.

Autor: Kersti Tillo

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 4 3 21
Lugemistehnika Loeb õpitud teksti vigadeta. Loeb õpitud teksti süntagmade kaupa, esineb üksikuid vigu. Loeb õpitud teksti sõnakaupa, esineb vigu. Jätab ära-lisab sõnalõppe. Loeb aimamisi. Veerib õpitud teksti , kordab sõnu, teeb palju vigu.
Ilmekus Teksti sisu taastavatetele küsimustele vastamine Loeb ilmekalt. Pausid õigetes kohtades. Loeb kohati ilmekalt. Kohati puuduvad pausid. Ilmekus puudub. Pausid puuduvad. Ei loe lausehaaval.
Sisu mõistmine. Saab sisust aru, oskab küsimustele vastata Saab sisust aru, esineb 1-2 ebatäpsust küsimustele vastamisel Vajab abi loetu sisu taastamisel. Esineb rohkem ebatäpsusi või valesti mõistmist Ei oska üle pooltele sisu taastavatele küsimustele vastata.
Järelduste tegemine. Pala peamõtte mõistmine Saab aru põhjus-tagajärg suhetest. Oskab teha järeldusi. Toob välja loetu peamõtte. Saab aru põhjus-tagajärg suhetest. Järelduste tegemisel ebakindel või vajab suunamist. Vajab abi põhjus-tagajärg suhete mõistmisel Vajab abi järelduste tegemisel. Ei mõista põhjus-tagajärg suhteid. Ei saa aru pala mõttest.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 12.10.2017 11:23:02

Muudetud: 18.10.2017 12:43:51


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile