Hindamismudel: Muinasjutt ajaleheks (Lucidpress keskkond)

Autor: Margit Ülevaino

Valdkond: Koostöö: Ajaleht

Kriteerium 4 3 21
Artiklid Muinasjutust on koostatud 4 artiklit, mis vastavad õpikus toodud reeglitele. On leitud olulisemad sündmused, isikud, vaatenurgad jms. Artiklid: uudis, intervjuu, reportaaž, arvamuslugu. Muinasjutust on koostatud 3 artiklit, mis üldjuhul vastavad õpikus toodud reeglitele. On leitud olulisemad sündmused, isikud jms. Artiklite koostamisel on eksitud kuni 2 põhimõtte vastu. Artiklid: uudis, intervjuu, reportaaž, arvamuslugu. Muinasjutust on koostatud 2 artiklit, mis üldjuhul vastavad õpikus toodud reeglitele. On leitud olulisemad sündmused, isikud jms. Artiklite koostamisel on eksitud kuni 3 põhimõtte vastu. Artiklid: uudis, intervjuu, reportaaž, arvamuslugu. Muinasjutust on koostatud 2 artiklit, mis üldjuhul vastavad õpikus toodud reeglitele. On leitud olulisemad sündmused, isikud jms. Artiklite koosta4misel on eksitud kuni 5 põhimõtte vastu. Artiklid: uudis, intervjuu, reportaaž, arvamuslugu.
Lisaelemendid Ajalehes on 2 muinasjutuga seotud reklaami ja 5 kuulutust. Reklaamid ja kuulutused vastavad koostamise reeglitele (vt õpik). Ajalehes on 2 muinasjutuga seotud reklaami ja 3 kuulutust. Reklaamid ja kuulutused vastavad üldjuhul koostamise reeglitele (vt õpik). Ajalehes on 1 muinasjutuga seotud reklaam ja 3 kuulutust. Reklaamide ja kuulutuste koostamisel on eksitud kuni 2 põhimõtte vastu. Ajalehes on 1 muinasjutuga seotud reklaam ja 2 kuulutust. Reklaamide ja kuulutuste koostamisel on eksitud rohkem kui 2 põhimõtte vastu.
Kujundus Ajalehe kujundus on ühtlane, läbiva stiiliga, mitmekesine ja huvitav. On kasutatud pilte vm illustreerivat materjali. Ajalehes pole tühimikke. On pealkiri ja väljaandmise andmed. Ajalehe kujundus on ühtlane, läbiva stiiliga, huvitav, aga veidi ühekülgne. On kasutatud pilte vm illustreerivat materjali. Ajalehes pole tühimikke. On pealkiri ja väljaandmise andmed. Ajalehe kujundus pole ühtlane, puudub läbiv stiil. Kujundus on ühekülgne. On kasutatud pilte vm illustreerivat materjali. Ajalehes on tühimik. On pealkiri ja osa väljaandmise andmetest. Ajalehe kujundus pole ühtlane, puudub läbiv stiil. Kujundus on ühekülgne. On vaid 1 pilt. Ajalehes on tühimikke. On pealkiri ja puuduvad väljaandmise andmed.
Õigekeelsus Ajalehes on kuni 5 keeleviga. Ajalehes on kuni 10 keeleviga. Ajalehes on kuni 15 keeleviga. Ajalehes on üle 15 keelevea.
Koostöö õpilaste hinnangute alusel (paberil) Ülesanded jaotusid ühtlaslt, kõik tegid võrdselt tööd. Ajaleht kontrolliti ühiselt. Ülesanded jaotusid ühtlaselt, kuid kõik ei teinud võrdselt tööd. Teised liikmed pidid tegemata töö eest vastutuse võtma. Ülesanded jaotusid ebaühtlased, kuid üks liige ei teinud oma tööd. Töö on lõpetamata.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 28.10.2017 17:56:55


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile