Hindamismudel: Mina rühmas

Autor: Annely Ristikivi

Valdkond: Koostöö: Ajaleht

Kriteerium 4 3 21
Rühma koosseis Tundsin end täisväärtusliku rühma liikmena. Saime kõik võrdselt koostööd teha, keegi ei jäänud kõrvale. Tülisid ei tekkinud. Ma tundsin end rühmas üsna hästi, aga koostöös tekkis takistusi. Tundus, et üks või kaks inimest ei taha tegelikult meie rühmas olla. Ma ei tahtnud selles rühmas olla, aga saime siiski hästi koos töötamisega hakkama. Tulemused olid ka head. Ma ei tahtnud selles rühmas olla, aga teised ka ei tahtnud. Meie koostöö ei sujunud, pidevalt olid tülid ja raskused ülesannete täitmisel
Ülesannete jaotamine Jagasime kohe ülesanded ära nii, et igaüks sai teha seda, mida tema ise tahtis. Vaidlesime mõnel juhul, et kes seda ülesannet täidab, sest mõnda ülesannet tahtis mitu õpilast endale. Aga lõpuks jõudsime otsusele üksmeelselt või tõmbasime loosi. Vaidlesime väga palju selle üle, kes mida tegema peab, sest mõnda ülesannet ei olnud mitte keegi nõus tegema. Lõpuks tõmbasime loosi või sundisime ühe õpilase seda ülesannet täitma. Me ei suutnud ise ülesannete jagamisega hakkama saada ning õpetaja aitas meil lõpuks ülesanded ära jagada.
Rühmajuhi valimine Ma teadsin kohe, et sobin ise rühmajuhiks ning teised olid sellega nõus. Ma teadsin kohe, kes sobib rühmajuhiks ja pakkusin selle välja. Teised olid minuga samal arvamusel. Minu arvamus sellest, kes võiks olla rühmajuht ei läinud kokku teiste õpilaste arvamusega, aga valisime teiste soovitud rühmajuhi. Minu arvamus sellest, kes võiks olla rühmajuht ei läinud kokku teiste õpilaste arvamusega. Me valisime ikkagi minu inimese.
Otsuste tegemine rühmas Märkasin, et rühmajuht tegi otsuseid enamuse arvamuse põhjal ja see oli õige teguviis. Nõustusin kõigi tema otsustega. Märkasin, et rühmajuht tegi otsuseid enamuse arvamuse põhjal, aga minu meelest olid mõned nendest otsustest valed. Märkasin, et rühmajuht tegi otsused ainult osade õpilaste arvamuse põhjal ning teiste arvamusega ei arvestanud. Märkasin, et rühmajuht otsustas ainuisikuliselt kõike ning ei küsinud üldse teiste arvamust.
Ülesande täitmine Meie rühm suutis ülesande täita õigeks ajaks ning täitsime selle väga hästi. Andsime endast parima ja veel paremini ei oleks saanudki teha. Meie rühm suutis ülesande täita õigeks ajaks ning täitsime selle väga hästi. Andsime endast parima osades asjades, aga osaliselt oleksime saanud veel paremini teha. Meie rühm täits ülesande õigeks ajaks. Ülesande täitmine ei õnnestunud nii hästi, kui me tegelikult suudaksime. Aga siiski saime vähemalt midagi tehtud. Meie rühm nägi ülesande õigeks ajaks ära tegemisega kõvasti vaeva. Kui oleksime paremini oma aega planeerinud, oleksime saanud palju paremini tehtud.
Minu panus Ma olin kogu rühmatöö ajal hästi aktiivne ja tegin kõike kogu aeg nii hästi, kui vähegi võimalik. Ma olin suurema osa rühmatöö ajast hästi tubli ja aktiivne ning tegin kõike nii hästi kui vähegi võimalik. Ma oleksin saanud rühmatöösse rohkem panustada ja endast rohkem anda, aga ei teinud seda. Ma lasin rühmatöö peamiselt teistel ära teha ning tegin ise palju vähem, kui teised.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 29.10.2017 21:59:10


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile