Hindamismudel: Esitlus: eesti rahvapillid

Autor: Lea Semerik

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium Väga hea Hea RahuldavMitterahuldav
Rühmajuhi valimine Rühm sai iseseisvalt hakkama. Rühm ootas õpetajalt vähest suunamist. Rühmas tekkisid mõningad lahkhelid. Õpetaja määras rühma juhi.
Ülesannete jagamine Rühm sai iseseisvalt hakkama. Rühm ootas õpetajalt vähest suunamist. Rühmas tekkisid mõningad lahkhelid. Õpetaja jagas ülesanded.
Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel slaidil ei ole tausta ja teksti värvid hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus teksti on liiga väike või mitteloetav. Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga.
Sisu Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. Sisus on palju ebatäpsusi ja esitatud materjal on ebapiisav.
Esitlus Esitlus väga sujuv ja ladus. Esitlemine sujuv, kuid esineb üksikuid vigu liiga kiire slaidide vahetumise tõttu. Esitlemine tagasihoidlik, esineb puudujääke slaidide vahetumise osas. Esitlemine konarlik ja takerduv.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 03.11.2017 22:44:27


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile