Hindamismudel: Luule esitamine

Autor: Kadri Siller

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Luule esitamine

Kriteerium 5 4 3
ilmekus Esitaja loeb ilmekalt, pausid on õiges kohas. Esitaja loeb ilmekalt, pausid kohati valesti. Kohati kaob ilmekus, pausid valed.
selgus Esitaja hääldab sõnu õigesti ja arusaadavalt. Esitaja hääldab sõnu arusaadavalt. Kohati arusaamatu või liiga vaikne esitus.
esitus Luuletus esitatakse peast. Esitaja kasutab lugemisel aeg-ajalt abimaterjale. Esitaja kasutab lugemisel sageli abimaterjale.
esinemiskultuur Esitaja hääletoon sobib luuletuse sisuga, esitaja hoiab silmsidet kuulajatega. Hääletoon sobib luuletuse sisuga, puudub silmside kuulajatega. Hääletoon sobib osaliselt luuletuse sisuga, puudub silmside.
autor ja pealkiri Esitaja ütleb selgelt ja arusaadavalt luuletuse pealkirja ja autori Esitleja ütleb arusaadavalt luuletuse paelkirja või autori. Esitleja ei ütle luuletuse autorit ega pealkirja.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 12.11.2017 12:54:46

Muudetud: 12.11.2017 13:07:17


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile