Hindamismudel: Ettevõtet tutvustav esitlus või videoklipp

Autor: Maris Varik

Valdkond: Multimeedia: Videoklipp

Kriteerium 4 3 21
Rühma loomine ja ülesannete jaotamine Rühm moodustus kiiresti; on olemas rühmajuht, jaotatud on sõnalise ja pildilise osa eest vastutajad ja keelespets. Ajakava valmib kiirelt, töö on veebis ühistöövahenditega jälgitav. Osad saavad jagatud, rühmajuht tuleb määrata, kuna vabatahtlikku ei ole. Ajakava saab valmis, tähtaegadest kinni pidamine he või viimaseks minutiks. Rühm saab kokku, aga ei mõista hästi oma ülesannete jaotust; vajab õpetaja poolset tuge ajakava juures ja sekkumist tekstide koostamisel. Rühm on formaalselt olemas, aga hakkab tööle inertselt; mitte kõigi panus ei ole piisav; paar õpilast teevad teiste tööd, õpetaja peab sekkuma ja toetama.
Sõnumi selgus Video/esitlus annab väga hea ülevaate ettevõttest, töötingimustest ja ametitest. Video/esitlus annab hea ülevaate ettevõttest; võõralt nõuab rohkem taustatundmist. Mõned aspektid videos/esitluses jäävad selgusetuks. Video/esitlus on arusaamatu; jääb arusaamatuks, miks see üldse tehtud on.
Montaaž Video on väga hästi monteeritud. Lisatud on algus- ja lõputiitrid. Esitluse ülesehitus on loogiline. Ingliskeelsed tekstid korrektsed. Video on hästi monteeritud. Lisatud on algus- ja lõputiitrid. Esitlus on ülevaatlik. Esineb üksikuid keelevigu ingliskeelsetes tekstides. Video on monteeritud. Lisatud on tiitrid Ingliskeelsed tekstid sisaldavad vigu ja / ei toeta alati visuaali. Videot ei ole monteeritud. Esitluse loogika jääb arusaamatuks. Ingliskeelsetest tiitritest/tekstidest ei leia abi - ei toeta sisu ja/või on vigased.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 12.11.2017 14:46:20


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile