Hindamismudel: Mandrid ja ookeanid (23-25 p “väga hea”; 18- 22 p “hea”; 13 – 17 p “rahuldav”; 0 – 13 p “soorita töö uuesti”)

Autor: Jane Liiv

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 5 (18-20 punkti) 4 (15-17 punkti) 3 (10-14 punkti)2 (4-9 punkti)
Tähtaeg Töö on esiatud tähtajaks 3 punkti Töö esitati üks päev hiljem 2 punkti Töö esitati nädal aega hiljem 1 punkti Töö esitati rohkem kui nädal aega hiljem 0 punkti
Avaleht Korrektne ja sisaldab nõutud osi (pealkiri, töö autor, kool). 3 punkti Korrektne, kuid üks osa puudub 2 punkti On olemas, kuid tööl vaid pealkiri 1 punkti Puudub. 0 punkti
Kujundus, õigekiri Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tähe suurus on vähemalt 24. Õigekirjavigu ei ole 3 punkti Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel slaidil ei ole tausta ja teksti värvid hästi eristatavad. Õigekirjavigu ei ole. 2 punkti Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe. Võib esineda slaide, kus tekst on liiga väike või mitteloetav. Esineb mõningaid õigekirjavigu. 1 punkti Tekst on liiga väike ja mitteloetav. Esineb palju õigekirjavigu. 0 punkti
Sisu Sisu on põhjalik. Esitatud minimaalselt 5 slaidil, tähesuurusega 24. Info on korrektne. 5 punkt Materjal on peaaegu põhjalik. Esitatud vähemalt 4 slaidil. Info korrektne 4 punkti Sisu esiatud vähemalt 3 slaidil. veidike ebatäpne 3 punkti Sisu esiatud vähemalt 3 slaidil, töös esineb aga suuri esineb faktivigu. 2 punkti
Kasutatud kirjandus Esitatud eraldi slaidil, korrektselt. Raamatute/artiklite puhul olemas autor, pealkiri, väljaandmise aasta, kirjastus. Internetiallika puhul viidatud konkreetsele veebileheküljele. 3 punkti Esitaud, kuid ei vasta nõuetele 2 punkti Esitatud, kuid allikat ei ole võimalik tuvastada 1 punkt Puudub 0 punkti
Pilt/kaart Esitlusele on lisatud vähemalt kaks kaarti või pilti, vastavad sisule. Lisatud on ka kaardi või pildi internetiallikas 3 punkti Esitlusele on lisatud vähemalt kaks kaarti või pilti, vastavad sisule, kuid allikas on jäänud lisamata 2 punkti Esitlusele on lisatud üks kaart või pilt, vastab sisule koos allikaga 1 punkt Pilt/kaart ei vasta sisule 0 punkti

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 14.11.2017 20:43:46

Muudetud: 14.11.2017 21:20:18


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile