Hindamismudel: 8. klassi virtuaalne seinaleht

Autor: Kati Kirsipuu

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 4 3 21
Kasutatud materjalide loend Korrektne ja sisaldab nõutud osi. Korrektne, kuid puudvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.
Kujundus Seinalehes on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Seinalehes on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tausta; teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Seinalehe kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus tekst on liiga väike või mitteloetav. Seinaleht on liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga.
Sisu Seinalehel on selge eesmärk ja vastab teemale, mis kandub läbi kogu esitluse. Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne.Sisu täpsustamiseks on lisatud vähemalt 2 pilti. Seinalehel on eesmärk ja teema, kuid sisaldab elemente, mis võivad teemast kõrvale kalduda. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Sisu täpsustamiseks on lisatud vähemalt 1 pilti. Esitluse eesmärk ja teema on ebaselged või laialivalguvad. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem.Pildiline materjal puudub. Seinalehel pole kindlat eesmärki ja ei vasta teemale. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav. Pildiline materjal puudub.
Esitlemine Esitlus väga sujuv ja korralik, salidide vahetused ja animatsioonid (kui nad esinevad) toimuvad õigeaegselt ja nauditavalt. Esitlemine sujuv, kuid esineb üksikuid vigu liiga kiire slaidide vahetumise või animatsioonide tõttu. Esitlemine tagasihoidlik, esineb puudujääke salidide vahetumise ja/või animatsioonide osas, palju juhuslikku valikut. Esitlemine konarlik, esineb liiga kiireid slaidide vahetumisi või animatsioone.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 07.01.2018 19:15:30

Muudetud: 12.01.2018 05:52:23


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile