Hindamismudel: Kõnelemisoskuse arendamine inglise keeles elektroonsete õppevahendite abil.

Autor: Katrin Saks

Valdkond: Tarkvara ja veeb: Veebileht kui õppematerjal

Kriteerium 4 3 21
Seos õppekavaga Kogumik on seotud õppekavaga. Kogumik on osaliselt seotud õppekavaga. Mõned osad kogumikust on seotud õppekavaga. Kogumik ei ole seotud õppekavaga.
Uudsus ja rakendatavus Kogumik on uudse lähenemisviisiga ja koolis vajalik (analoogsed materjalid puuduvad). Kogumikus on uudsuselemente ja saab koolis kasutada. Kogumik sisaldab ühte uute elementi ja kohandatult on koolis kasutatav. Uudset lähenemist ei ole ja analoogseid õppematerjale on palju.
Koostatud veebilehe sisu Leheküljel on hästi esitatud selge eesmärk ja teema, mis kandub läbi kogu lehekülje; esitatud materjal on asjakohane ja kvaliteetne Leheküljel on hästi esitatud selge eesmärk ja teema, kuid võib sisaldada mõnda elementi, mis võib teemast kõrvale kalduda; esitatud materjal on asjakohane ja kvaliteetne Lehekülje eesmärk ja teema on ebaselged või laialivalguvad; esitatud materjal ei ole asjakohane või kvaliteetne Leheküljel puudub selge eesmärk ja teema; esitatud materjal ei ole asjakohane ega kvaliteetne
Hariduslik sisu Ainealaselt korrektne, välja toodud sihtgrupp, eesmärgid sõnastatud selgelt, materjali mahust on kerge ülevaadet saada, teema- ja eakohased ülesanded. Ainealaselt korrektne, välja toodud sihtgrupp, eesmärgid sõnastatud selgelt, materjali mahust ei saa ülevaadet, teema- ja eakohased ülesanded. Ainealaselt korrektne, välja toodud sihtgrupp, eesmärgid sõnastatud selgelt, materjali mahust ei saa ülevaadet, teema- ja eakohased ülesanded. Ainealaselt ebakorrektne.
Kogumiku maht ja seotus Kogumik koosneb viiest või enamast ülesandest, mis moodustavad ühtse terviku. Kogumik koosneb vähemalt neljast ülesandest, mis moodustavad ühtse terviku. Kogumik koosneb vähemalt kolmest ülesandest. Ülesannete omavaheline seotus on ebaselge. Kogumik koosneb vähem kui kolmest ülesandest. Ülesanded ei moodusta ühtset tervikut.
Kasutatud programmid Kogumiku koostamiseks on kasutatud 3 või enamat programmi või tarkvaralist lahendust. Kogumiku koostamiseks on kasutatud 2 programmi või tarkvaralist lahendust. Kogumiku koostamiseks on kasutatud 1 programmi või tarkvaralist lahendust. Kogumiku moodustab vaid tavaline veebileht.
Autoriõigused Kõik materjalid on korrektselt esitatud ja viidatud (pildid, videod, helifailid). Üksikud materjalid on korrektselt viitamata. Enamus materjale on korrektselt viitamata. Materjalid ei ole viidatud.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 03.07.2008 21:04:37

Muudetud: 04.07.2008 10:27:14


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile