Hindamismudel: Esitlus kirjanikust

Autor: Kadi-Ly Jaansalu

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 5 4 32
Avaleht Korrektne ja sisaldab nõutud osi. Korrektne, kuid puudvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.
Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Töö sisaldab kõiki nõutud lehekülgi. Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel slaidil ei ole tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Töö sisaldab enamikku nõutud lehekülgesest. Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus teksti on liiga väike või mitteloetav. Töös on vähemalt pooled nõutud leheküljed. Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga. Töös on vähem kui pooled nõutud lehekülgedest.
Sisu Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav.
Õigekiri Vigu ei ole. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi vead. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi ja õigekirja vead. Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika vigu.
Kasutatud materjalide loend Korrektne ja sisaldab nõutud osi. Korrektne, kuid puudvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.
Animatsioonid ja esitlemine Esitlus väga sujuv ja korralik, salidide vahetused ja animatsioonid (kui nad esinevad) toimuvad õigeaegselt ja nauditavalt. Esitleja esitab teksti selge häälega ja arusaadavalt. Esitlemine sujuv, kuid esineb üksikuid vigu liiga kiire slaidide vahetumise või animatsioonide tõttu. Esitleja esitab teksti mõningate komistustega. Esitlemine tagasihoidlik, esineb puudujääke salidide vahetumise ja/või animatsioonide osas, palju juhuslikku valikut. Esitaja tekst on esitatud pikkade pausidega. Tundub, et esitaja ei valda teksti. Esitlemine konarlik, esineb liiga kiireid slaidide vahetumisi või animatsioone. Esitaja ei räägi esitluse ajal üldse.
Viitamine Esitluses kasutatud piltide all on viide internetiallikale, kust pilt on võetud. Enamiku esitluses kasutatud piltide all on viide internettiallikale. Enamiku piltide all on viide internetiallikale, kuid see ei ole vormistatud korrektselt. Piltide all puuduvad viited internetiallikale.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 12.09.2018 15:40:29


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile