Hindamismudel: Lugemise hindamine

Autor: Elina Kukk

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 4 3 21
Õigsus Veatu lugemine. Esineb üksikuid vigu. Parandab ise eksimused. Esineb palju vigu. Kaotab järje. Raskemate sõnade puhul jääb hätta, vajab abi.
Soravus Loeb soravalt, ühtlase tempoga. Esinevad üksikud pausid. Raskemate ja pikemate sõnade lugemisel esineb tempolangust. Veerib. Tempo väga ebaühtlane.
Ilmekus Loeb väga ilmekalt. Õiged rõhuasetused lausetes. Loeb küsi-ja hüüdlaused õige intonatsiooniga. Loeb üldiselt ilmekalt. Esineb üksikuid eksimusi. Loeb monotoonselt. Ei pea kinni lauselõpu märkidest.
Kuuldavus Loeb selge ja valju häälega. Loeb vaikselt, pisut arglikult. Loeb väga vaikselt.
Teadlikkus Saab täielikult aru teksti sisust. Vastab küsimustele. Oskab loetut ka edasi rääkida. Ei mõista mõnda kohta loetud tekstist (mõne sõna või väljendi tähenduse mittemõistmine). Ei saa loetust aru.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 16.11.2018 15:50:31


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile