Hindamismudel: Lugemisoskus 2 klass

Autor: Reti Joandi

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium Väga tubli! Tubli! Harjuta veel!
Õigsus Loed vigadeta. Lugemisel esineb üksikud vigu. Loed vigadega, vajad suunamist ja abi.
Ilmekus Loed väga ilmekalt. Loed ilmekalt. Ilmekalt lugemine valmistab sulle raskusi.
Soravus Loed soravalt. Loed pausidaga. Veerid, vajad suunamist ja abi.
Kuuldavus Loed selge häälega ja kuuldavalt. Loed vaikse häälega. Loed väga vaikselt, vajad julgustamist ja tuge.
Teadlikkus Mõistad teksti sisu, oskad hästi jutustada. Enamasti saad loetud tekstist aru, jutustamisel vajad suunavaid küsimusi. Loetud teksti mõistmine valmistab sulle raskusi.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 16.11.2018 15:56:17


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile