Hindamismudel: Pildiline ja ruumiline väljendus

Autor: Karin Rand

Valdkond: Käeline tegevus: Joonistamine

Kriteerium 4 3 20
vormiõpetus kujutatu on selgelt äratuntav, esemete ja olendite iseloomulikud tunnused esile toodud kujutatu on äratuntav, kuid ebaharilik. kujutatut võib aimata. kujutis ei ole äratuntav.
kompositsioon pildi pind on väga hästi organiseeritud pildi pind on hästi organiseeritud pildi pinna organiseerimises esineb vigu pildi pind on halvasti organiseeritud
vormistamine töö on esitamisel korrektne, puhas ja sirge töö on peaaegu korrektne ja puhas töös esineb üksikuid ebakorrektsusi töö on ebakorrektne
tööprotsess töötab süvenenult, valib vajalikud töövahendid, kasutab tunni aega maksimaalselt töö tegemiseks. vajab abi töövahendite leidmisel, vajab abi tööprotsessi ja aja juhtimisel ei leia iseseisvalt töövahendeid, vajab pidevalt tööle suunamist ei osale tööprotsessis, tegeleb tunnis kõrvaliste asjadega
suhtumine töösse käitub tunnis rahulikult, ei sega kaasõpilasi tundi mittepuutuva tegevuse ja jutuga õpetaja peab korrale kutsuma 1-2 korda õpetaja peab korrale kutsuma üle 2 korra ei huvitu tööst, õpetaja peab korrale kutsuma üle 3 korra

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 04.12.2018 21:29:49

Muudetud: 05.12.2018 00:14:17


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile