Hindamismudel: Esitluse hindamismudel vene keeles

Autor: tanja raap

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 4 3 21
Teema Heli ja/või video toetab esitluse sisu, on kvaliteetne ja nauditav. Ei sega esitlust. Heli/video kasutamises esineb väikesi puudusi. Heli/videod on liiga palju või väga halva kvaliteediga. Heli/ videod ei ole kasutatud.
Sisu Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav.
Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus teksti on liiga väike või mitteloetav. Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga.
Õigekiri Vigu ei ole. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi vead ning kuni kolm grammatikaviga. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi- ja neli kuni kuus õigekirjaviga. Esineb palju tühiku kasutamise ja kirjavahemärgi vigu ning on üle kuue grammatikavea.
Avaleht ja viited Avaleht ja viited on vormistatud korrektselt. Avalehel või viidetes on üksik viga. Avaleht või viited on valesti vormistatud. Avaleht või viited puuduvad.
Esitlemine Esitlus väga sujuv ja korralik, salidide vahetused ja animatsioonid (kui nad esinevad) toimuvad õigeaegselt ja nauditavalt. Esitlemine sujuv, kuid esineb üksikuid vigu liiga kiire slaidide vahetumise või animatsioonide tõttu. Esitlemine tagasihoidlik, esineb puudujääke salidide vahetumise ja/või animatsioonide osas, palju juhuslikku valikut. Esitlemine konarlik, esineb liiga kiireid slaidide vahetumisi või animatsioone.
Õigekiri Vigu ei ole. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi vead. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi ja õigekirja vead. Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika vigu.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 27.05.2019 13:09:44

Muudetud: 27.05.2019 13:16:00


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile