Hindamismudel: Lugemisoskus

Autor: Aira Rahu

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 4 3 21
Kuuldavus Loeb selge ja valju häälega. Loeb kohati ebaselge häälega. Loeb vaikselt ja ebaselgelt. Õpetaja ei saa aru, millest õpilane loeb.
Soravus Loeb soravalt ja sõnu kordamata. Lugemisse tekivad mõned pausid või kordab paari sõna. Loeb aeglaselt, esineb palju vigu. Loeb katkendlikult või kordab pidevalt sõnu.
Ilmekus Loeb väga ilmekalt, arvestab kirjavahemärke ja sõnarõhku. Loeb ilmekalt, kuid esineb väikseid puudujääke. Esineb palju sõnarõhu vigu. Loeb monotoonselt, ilmekus puudub.
Teksti mõistmine Oskab vastata kõikidele küsimustele teksti kohta. Oskab moodustada loetu kohta küsimust. Oskab vastata paarile küsimusele teksti kohta. Moodustab loetu kohta küsimuse antud küsisõna abil. Oskab vastata küsimustele teksti kohta, kuid õpetaja abiga. Vajab abi küsimuse moodustamisel. Ei oska vastata küsimustele teksti kohta. Ei suuda küsimust moodustada.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 27.05.2019 13:13:05

Muudetud: 27.05.2019 13:19:15


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile