Hindamismudel: E-kiri

Autor: Maret Laiv

Valdkond: Tarkvara ja veeb: Veebileht kui õppematerjal

Kriteerium 3 4 5
Kirja pealkiri Kirjal ei ole pealkirja Kirjal on sisust mittelähtuv pealkiri Kirja pealkiri võtab lühidalt ja konkreetselt kokku kirja sisu
Viisakusvormelid Kirjal puuduvad viisakusvormelid Viisakusvormel on esitatud kas kirja alguses või lõpus Kirja algusesse ja lõppu on lisatud viisakusvormelid (tere, lugupidamisega jms)
Kirja sisu Kirja sisu on arusaamatu, laialivalguv Kirja sisu on selge ja arusaadav, aga esinevad õigekirjavead Kirja sisu on selge ja arusaadav, õigekirjavigadeta
Sissejuhatus, teema arendus, kokkuvõte Kirjal puudub kaks nimetatutest Kirjal puudub üks nimetatutest Kirjal on olemas sissejuhatus, teema arendus ja kokkuvõte
Kirja lõpp Kirja lõpust puuduvad andmed kirja saatja kohta Kirja lõpus on kirja saatja nimi Kirja lõpus on kirja saatja nimi, klass ja meiliaadress

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 31.08.2019 00:38:13

Muudetud: 31.08.2019 00:39:36


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile