Hindamismudel: Esitlus-selgroogsete loomade tähtsus

Autor: Krista Põllula

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 5 4 32
Sisu Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne ja arusaadav. Lisatud on erinevaid näiteid, tööle on lisatud pilte ja/või videosid. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Lisatud on mõned näited ja pildid. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. Töö ei anna kaaslastele vajalikku informatsiooni. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav. Puuduvad näited ja illustreeriv materjal.
Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Pildid on hea kvaliteediga ja viidatud. Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Mõni pilt ei ole kvaliteetne ja/või viidatud Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus teksti on liiga väike või mitteloetav. Pildid ei ole kvaliteetsed ning puudub viide Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga. Pildid ei ole kvaliteetsed ning puudub viide
Animatsioonid ja esitlemine Esitlus väga sujuv ja korralik, salidide vahetused ja animatsioonid (kui nad esinevad) toimuvad õigeaegselt ja nauditavalt. Esitlemine on jagatud mõlema esineja vahel võrdselt. Esitlemine sujuv, kuid esineb üksikuid vigu liiga kiire slaidide vahetumise või animatsioonide tõttu. Esitlemine on jagatud mõlema esineja vahel enamvähem võrdselt. Esitlemine tagasihoidlik, esineb puudujääke salidide vahetumise ja/või animatsioonide osas, palju juhuslikku valikut. Esitlemine on valdavalt ühe õpilase kanda. Esitlemine konarlik, esineb liiga kiireid slaidide vahetumisi või animatsioone. Raske kuulata ja jälgida. Esitlemine on valdavalt ühe õpilase kanda.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 12.10.2019 21:47:38


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile