Hindamismudel: 3.klassi joonistamine

Autor: Ingrid Puis

Valdkond: Käeline tegevus: Joonistamine

Kriteerium 4 3 21
tööprotsess Õpilane töötas süvenenult, kasutas aega ratsionaalselt, vajadusel küsis abi, suutis lisada oma ideed ning otsis parima lahendue selle teostamiseks, korrastas oma töökoha Õpilane töötas süvenenult, kasutas aega ratsionaalselt, ei osanud anda selgitusi oma mõttekäigu ega kavatsuste kohta, korrastas töökoha. Õpilane tegeles tööprotsessi käigus kõrvaliste asjadega, vajas pidevalt õpetaja abi ja thlp. Unustas töökoha korrastada. Õpilane ei osalenud tööprotsessis, segas kaasõpilasi ja õpetajat. Töökohta keeldus korrastamast.
tähtaeg töö sai tunnis valmis ja viimistletud. töö sai tunnis valmis, kuid viimistleda ei jõudnud. iöö sai tunnis suures osas valmis. tööd tunnis valmis ei jõudnud.
kompositsioon pildi pind on väga hästi organiseeritud pildi pind on hästi organiseeritud pildi pinna organiseerimises esineb vigu pildi pind on halvasti organiseeritud
vormistamine töö on esitamisel korrektne ja puhas töö on peaaegu korrektne ja puhas töös esineb üksikuid ebakorrektsusi töö on ebakorrektne

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 09.12.2019 16:39:29


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile