Hindamismudel: Enesetutvustus võõrkeeles.

Autor: Reelika Looring

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium 4 A MA
Jutustamise soravus Tutvustuse alustamine ja lõpetamine. Korrektne alustamine, lõpetamine ja ajalimiidist kinnipidamine. Puudub alustamine ja lõpetamine, ajalimiidist pole kinni peetud.
Kõne selgus ja tempo Tutvustuse jälgitavus. Tutvustus on loogilise ülesehitusega ja hästi jälgitav, emotsionaalne. Tutvustus on faktide vahel hüplev, tuim.
Jutustamise vastavus teemale, jutustuse ülesehitus Keeleline korrektsus. Laused grammatiliselt veatud, asjakohased ja konkreetsed; sõnad korrektselt hääldatud. Esineb vale sõnade järjekord, laused keeleliselt vigased, hääldus ebaselge.
Esinemisoskus Info hulk. Kandideerimiseks olulisi eluloolisi fakte piisavalt, faktid õiges järjekorras, olulised faktid olemas. Eluloolisi fakte liiga vähe, vales järjekorras või ülearu palju.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 12.05.2020 13:01:21


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile