Hindamismudel: Kooli tutvustuse esitluse hindamismudel

Autor: Varje Tipp

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 1 2 34
Ülesehitus Algeline, süsteemitu Mõned küsitavused Loogiline ja süsteemipärane
Informatiivsus Info vähesus või üleküllus Laialivalguv info Konkreetne ja ülevaatlik
Kujundus Sobimatu tähe suurus ja kuju, segav taust Üksikud kõrvalekalded (tekst või taust) Arusaadav ja selge tekst, sobiv teksti suurus
Õigekeelsus Rohkem kui 5 eksimust Kuni 5 eksimust Veatu
Pildimaterjal Ebakvaliteetsed pildid Ebaolulised pildid, pilt ei toeta teksti Kvaliteetsed pildid ja piisavalt pildimaterjali

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 21.08.2008 15:03:52


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile