Hindamismudel: Kirjandusraal 2009

Autor: Tiia Niggulis

Valdkond: Tarkvara ja veeb: Veebileht kui õppematerjal

Kriteerium 4 3 21
üldandmed olemas loomisaasta, autor(id), kool, kontakt puudub kontakt ja/või loomisaasta puudub autor(id) andmeid keeruline leida või puuduvad
kirjanduslik osa esitatud kirjaniku eluloolised andmed, isiksus mitmekülgselt avatud, välja toodud loomingu üldiseloomustus, eripära, kirjanduslik mõjukus, töö autori arvamus esitatud kirjaniku eluloolised andmed,välja toodud loomingu üldiseloomustus, välja toomata kirjaniku eripära ja kirjanduslik mõjukus või töö autori arvamus puudub esitatud kirjaniku eluloolised andmed,välja toodud loomingu üldiseloomustus, välja toomata kirjaniku eripära ja kirjanduslik mõjukus, töö autori arvamus puudub osaliselt esitatud kirjaniku eluloolised andmed, loomingu üldiseloomustus pinnapealne, välja toomata kirjaniku eripära ja kirjanduslik mõjukus , töö autori arvamus puudub
kujundus kujundus ja lisatud meedia (pildid, esitlused, animatsioonid jne) on seotud lehekülje teema/eesmärgiga, seda on piisaval hulgal, on hea kvaliteediga ja toetab lugeja huvi ja arusaamist kujundus on sobiv, meediaelemente võiks olla rohkem, olemasolev on seotud lehekülje teema/eesmärgiga, on hea kvaliteediga ja toetavad lugeja huvi ja arusaamist kujundus ja lisatud meediaelemendid on seotud lehekülje teema/eesmärgiga, kuid ei ole hea kvaliteediga kujundus ja lisatud meediaelemendid tunduvad olevat valitud juhuslikult, on kehva kvaliteediga või eksitavad lugejat või puuduvad üldse
Autoriõigused kõik materjalid on korrektselt esitatud ja viidatud (tekst, pildid, videod, helifailid) üksikud materjalid on korrektselt viitamata enamus materjale on korrektselt viitamata materjalid ei ole viidatud
rakendatavus veebileht on uudse lähenemisviisiga ja koolis väga vajalik, väga hästi kasutatav õppematerjalina veebileht on koolis vajalik, saab kasutada õppematerjalina veebilehe üksikuid osi on võimalik kasutada õppematerjalina veebilehte pole võimalik kasutada õppematerjalina
esitlemine autor(id) esitles veebilehte arusaadavalt ja loogiliselt, tõi välja kasutatavuse õppetöös autor(id) esitles veebilehte arusaadavalt ja loogiliselt, ei toonud välja kasutatavust õppetöös autori(te) esitlus oli lünklik, kohati raskesti arusaadav, ei toonud välja kasutatavust õppetöös autori(te) esitlus oli arusaamatu, puudus loogilisus, ei toonud välja kasutatavust õppetöös

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 19.09.2008 13:19:51

Muudetud: 06.02.2011 12:52:03


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile