Hindamismudel: Koomiks

Autor: Kristiina Reiter

Valdkond: Käeline tegevus: Joonistamine

Kriteerium 4 3 21
Õigekiri 1-3 õigekirjaviga ja viga kirjavahemärkide kasutamises. 4-6 õigekirja viga ja viga kirjavahemärkides kasutamises. Kuni 10 viga
Käekiri Loetav ja korrektne. Õpilane on nähtavalt pingutanud. Loetav, üldjuhul korrektne. Kohati loetamatu
vormistamine Töö on esitamisel korrektne ja puhas Töö on peaaegu korrektne ja puhas Töös esineb üksikuid ebakorrektsusi
Teema Sisu ja pealkirja vastavus ülesandele. Eesmärk osaliselt täidetud. Teemast kõrvalekalduv, sisu arusaamatu.
Terviklikkus Illustratsioon toetab teksti. Üldjuhul toetab illustratsioon teksti. Illustratsioon teotab osaliselt teksti.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 20.11.2008 16:38:40


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile