Hindamismudel: Esitluse hindamismudel

Autor: Maibritt Kuuskmäe

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 4 3 21
Graafika Graafika on seotud esitluse sisuga, seda on parasjagu, on hea kvaliteediga ja toetab lugeja huvi ja arusaamist. Pildid on tehtud väiksemaks vähendades slaidiesitluse mahtu. Graafika on seotud esitluse sisuga, seda on parasjagu, kuid ei ole hea kvaliteediga. Pildid on tehtud väiksemaks vähendades slaidiesitluse mahtu. Graafika elemente on liiga vähe või liiga palju. Pildid koormavad slaidiesitluse mahtu. Graafika tundub olevat valitud juhuslikult ja/või on halva kvaliteediga ja/või eksitab vaatajat. Pildid koormavad slaidiesitluse mahtu.
Sisu Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne. Faktid esitatud konkreetselt ja lühidalt. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Faktid esitatud konkreetselt ja lühidalt. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. Faktid pikad, esitlust peab päris palju ümber kohandama. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav.
Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta. Teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tausta või taust erineb. Teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus teksti on liiga väike või mitteloetav. Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga.
Avaleht/lõpuleht (lõppsõna või viited) Korrektne ja sisaldab nõutud osi, nagu nimi/kool/kuupäev ning lõppsõna ja viiteid. Korrektne, kuid puudvad mõned osad kas algusest või lõpust. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele (puuduvad andmed või viited, viidatud on valesti jne.). Puudub.
Kasutatud materjalide loend Korrektne ja enamus materjale on pärit nii internetist kui ka raamatutest Korrektne, kuid enamus informatsiooni on pärit internetist. Üksikud viited peamiselt internetist. Puudub.
Õigekiri Vigu ei ole. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi vead. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi ja õigekirja vead. Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika vigu.
Animatsioonid ja esitlemine Esitlus väga sujuv ja korralik, salidide vahetused ja animatsioonid (kui nad esinevad) toimuvad õigeaegselt ja nauditavalt. Esitlemine sujuv, kuid esineb üksikuid vigu liiga kiire slaidide vahetumise või animatsioonide tõttu. Esitluse kulg tagasihoidlik, esineb puudujääke salidide vahetumise ja/või animatsioonide osas, palju juhuslikku valikut. Esitluse kulg konarlik, esineb liiga kiireid slaidide vahetumisi või animatsioone.
Esitluse ettekanne Esitluse ettekanne mahub ajakriteeriumi sisse. Esitlus kantakse ette soravalt ja ilma takistusteta. Esitlevad kõik grupi liikmed. Esitluse ettekanne on minuti võrra lühem/pikem. Esitluses esineb üksikuid ebatäpsusi, kuid on üldjoontes soravalt ette kantud. Esitlevad kõik grupi liikmed. Esitlus jääb ajast tunduvalt maha või ületab tunduvalt aega. Esitluse ette kandmisel esineb ebatäpsusi ja see on lünklikult ette kantud. Esiteb enamus grupist, mõni on tegevuseta. Esitluse ettekanne on lünklik, ei mahu aja piiridesse ning on väga ebatäpne. Esitleb ainult üks grupi liige.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 09.01.2009 16:53:00

Muudetud: 11.11.2010 09:33:31


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile