Hindamismudel: Rütmiülesande lugemine

Autor: heidi paabo

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 5 4 32
Koputamine Veatu Väikesed ebatäpsused Pooled rütmifiguurid ebatäpsed Rohkem kui pooled rütmifiguurid ebatäpsed
Lugemine Veatu 1-2 väikest ebatäpsust Eksib rütmisilpide lugemisel kuni pooltel juhtudel Rohkem kui pooled rütmisilbid valesti nimetatud
Kuuldavus Esitus julge ja kõlav Esitus kõlav, mõned vääratused Esitus vaikne ja ebakindel Esitus vaikne, raske kuulda, kobav
Soravus Püsib täpselt tempos Väike viivitus paaril korral Takerdub sageli, ei suuda säilitada tempot Puudub igasugune meetrum

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 14.01.2009 20:06:47


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile