Hindamismudel: Lugemine

Autor: Kerli Tedder

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 4 3 21
õigsus Loeb vigadeta. Loeb ühe veaga. Loeb väheste vigadega. Esineb palju vigu.
soravus Loeb soravalt. Teeb pausi vales kohas. Esineb üksikuid pause vales kohas. Veerib.
ilmekus Loeb väga ilmekalt. Loeb ilmekalt,kuid erinevaid hääletoone kasutamata. Loeb ilmekalt. Loeb ilmetult.
kuuldavus Loeb selgelt,valju häälega,kõik sõnad on kuuldavad. Loeb selgelt, valju häälega,kuid kõikidest sõnadest aru ei saa. Lugemine ei ole hästi kuulda. Loeb väga vaikselt.
teadlikkus Loeb nii,et on aru saada,et mõistab teksti täielikult. Lugemisel on aru saada,et üksikud sõnad jäävad arusaamatuks. Lüngad tervest tekstist arusaamisel. Ei saa loetust aru.
aeg Järgib täpselt etteantud aega,1.min. Ajast läheb üle 20 sek. Ajast läheb üle 40 sek. Ei mahu üldse aja piiridesse,aeg ületab etteantud aega 1 min.
rekvisiitide kasutamine Kasutab kostüümi või rekvisiite. Ei kasuta kostüümi ega rekvisiite.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 23.11.2009 19:18:10

Muudetud: 23.11.2009 19:30:23


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile