Hindamismudel: Blogide hindamismudel 2

Autor: Svitlana Polischuk

Valdkond: Tarkvara ja veeb: Veebileht kui õppematerjal

Kriteerium 4 3 21
Vahendid Inforrmatsiooni ilmestamiseks on kasutatud kuni 5 vahendit, mis on seotud teemaga ja toetavad esitatud materjali Informatsiooni ilmestamiseks on kasutatud kuni 4 vahendit, mille kasutamine toetab esitatud materjali Informatsiooni ilmestamiseks on kasutatud kuni 3 vahendit, mille kasutamine toetab esitataud materjali ilmestamiseks on kasutatud kuni 2 vahendit või on nendega kohati liialdatud
Viitamine Viiteid on piisavalt (kuni 7) ja need on teemaga seotud Viiteid on piisavalt (kuni 7), kuid mõni allikas pole teemaga seotud Viidatud on kuni kolmele allikale Viited puuduvad
Sisuline kompaktsus, teemakohasus Asjalik ja sisutihe, informatsioon on kompaktselt esitatud ja loogiliselt üles ehitatud Informatsiooni on küllaldaselt ja see on teemakohane, kuid kohati laialivalguv Informatsiooni pole teema käsitlemiseks piisavalt ja see on laialivalguv Informatsiooni pole piisavalt ja see pole teemakohane

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 12.12.2009 20:24:33

Muudetud: 12.12.2009 20:25:34


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile