Hindamismudel: Muinasjutt \\\"Punamütsike\\\"

Autor: Merce Välis

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium 4 3 21
sündmuste ahel Välja toodud põhisündmused nende toimumise järjekorras ning sündmuses osalejad Mõni põhisündmus välja toomata või vales järjekorras . Sündmuste ahel ebaloogiloine. Sündmuses osalejad nimetamata või valed. Paljud põhisündmused välja toomata või vales järjekorras. Osalejad nimetamata või valed.
peategelane Nimetatud peategelase iseloomustamine. Märksõnad valed. Märksõnad puuduvad.
kõrvaltegelased Nimetatud kõik olulised kõrvaltegelased, nimetatud neid 1-2 märksõnaga. Nimetatud kõik olulised kõrvaltegelased. Kõrvaltegelased välja toomata või iseloomustamata.
lõpplahendus Välja toodud ja põhjendatud . Välja toodud, kuid põhjenduseta. Välja toomata.
sõnaosavus sorav hea vajab suunavaid küsimusi jutustamisel
töö välimus

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 12.01.2010 16:21:34

Muudetud: 12.01.2010 16:29:06


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile