Hindamismudel: Koomiksiraamatute hindamismudel

Autor: Maibritt Kuuskmäe

Valdkond: Visuaalne mõtlemine: Koomiks

Kriteerium 4 3 21
Lehekülgede arv Lehekülgede arv vastab nõutule (noorem kooliaste 10, põhikooliaste 20 lk) Lehekülgede arv erineb 1-2 lk. võrra nõutust. Lehekülgede arv erineb veerandi võrra nõutust Lehekülgede arv on üle poole võrra suurem/väiksem nõutust.
Vastavus teemale Teema vastab nõudmistele. Mõned tingimused ei vasta nõudmistele Palju tingimusi ei vasta nõudmistele Koomiks ei vasta teemale.
Vistutatavus Koomiksiraamat on vistutatud blogisse/veebilehele. Koomiksiraamat on asetatud lingina blogisse/veebilehele Koomiksiraamat asub toondoo lehel, eraldi vistutatud ei ole. Koomiksiraamat on kokku panemata.
Keeleline korrektsus Koomiks on keeleliselt korrektne. Koomiks sisaldab mõningaid keelevigu. Koomiks sisaldab rohkelt keelevigu. Koomiksis on üle poolte sõnade/lausete vigadega.
Visuaalne külg Koomiks on loogiliselt üles ehitatud, kujundus on kooskõlas sisuga. Koomiks on loogiliselt üles ehitatud, kuid sisu ei ole kooskõlas kujundusega. Koomiksi ülesehitus ei ole ammendav ning sisu ei ole kooskõlas kujundusega. Koomiksi kujundus jätab soovida, ning sisu on ebapiisav või sisaldab liigset informatsiooni.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 15.03.2010 16:39:14

Muudetud: 19.03.2010 14:45:27


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile