Hindamismudel: Lugemine

Autor: Katrina Tammistu

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 5 43
Õigsus Veatu lugemine. Esineb üksikuid vigu. Parandab ise eksimused. Esineb vigu. Kaotab järje.
Soravus Loeb soravalt. Esinevad üksikud pausid. Veerib.
Ilmekus Loeb väga ilmekalt. Õiged rõhuasetused lausetes. Loeb üldiselt ilmekalt. Esineb üksikuid eksimusi. Loeb monotoonselt.
Kuuldavus Loeb selge ja valju häälega. Loeb kohati ebaselge häälega. Loeb väga vaikselt. kaugemale ei kosta.
Teadlikkus Saab täielikult aru teksti sisust. Ei mõista mõnda kohta loetud tekstist. Ei saa loetust aru.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 03.10.2010 19:03:40


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile