Hindamismudel: Luule esitamine

Autor: Kaarin Kaeval

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Luule esitamine

Kriteerium 4 3 21
sõnum esitaja toob arusaadavalt välja luuletuse sõnumi luuletuse sõnum on aimatav sõnum ei ole mõistetav sõnum puudub
ilmekus esitaja loeb ilmekalt, pausid on õiges kohas esitaja loeb ilmekalt, pausid kohati valesti kohati kaob ilmekus, pausid valed ilmekus puudub
selgus esitaja hääldab sõnu arusaadavalt ja õigesti, liitsõnadel on rõhk esimesel sõnal esitaja hääldab sõnu arusaadavalt ja õigesti, liitsõnadel rõhk vale esitus kohati arusaamatu või liiga vaikne liiga vaikne või sõnadest ei saa aru
esinemiskultuur esitaja esinemiskultuur on korrektne (hääletoon, kehakeel, silmside kuulajatega) puudub silmside kuulajatega kehakeel lohakas, puudub silmside esinemiskultuur jätab soovida kõikide punktide osas
esitus luuletus esitatakse peast kasutab lugemisel üks kord abi Kasutab korduvalt abi luuletus loetakse maha

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 03.03.2011 16:14:27

Muudetud: 03.03.2011 16:36:55


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile