Hindamismudel: luuletuse esitamine

Autor: Kersti Koppel

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 4 3 21
ilmekus esitaja loeb ilmekalt, pausid on õiges kohas,paus kannab esitaja loeb ilmekalt, pausid kohati valesti kohati kaob ilmekus, pausid valed ilmekus puudub
selgus esitaja hääldab sõnu arusaadavalt ja õigesti, liitsõnadel on rõhk esimesel sõnal arusaadav, mõned rõhuasetusedvaled kohati arusaamatu või liiga vaikne liiga vaikne või sõnadest ei saa aru
sõnum esitaja sõnum julge ja arusaadav luuletuse sõnum on aimatav sõnum ei ole mõistetav sõnum puudub
esinemiskultuur esitaja esinemiskultuur on korrektne (hääletoon, kehakeel, silmside kuulajatega) puudub silmside kuulajatega kehakeel lohakas, puudub silmside esinemiskultuur jätab soovida kõikide punktide osas

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 03.03.2011 16:15:56

Muudetud: 03.03.2011 16:31:44


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile