Hindamismudel: Mudel1

Autor: Ve Ha

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Intervjuu

Kriteerium 4 3 21
infoaukude täitmine Kuulab välja puuduliku infoga kohad ja täpsustab kui vaja kuulab väljaku puuduliku infoga kohtadest, aga jääb täpsustamisel hätta Enamik infoaukudest jääb tähelepanuta Ei pööra üldse tähelepanu infoaukudele
verbaalne eneseväljendus Väljendavalt ennast verbaalselt selgelt ja arusaadavalt, ladusas tempos. Väljendub enamasti selgelt ja arusaadavalt Jutt on enamasti hüplik ja kuulajatele raskesti jälgitav. Kui üldse, siis väljendab ennast arusaamatult.
peegeldav kuulamine Kasutab peegeldavat kuulamist küsimuste esitamiseks ja emotsioonide väljendamiseks. Teeb jutus vahekokkuvõtteid Kasutab mõõdukalt peegeldavat kuulamist Kasutab peegeldavat kuulamist möödutundetult Ei peegelda
vestluse juhtimine Juhib vestluse käiku endale soovitud suunas. Enamasti hoiab vastaja soovitud raamides Jääb hätta vastaja teemasse tagasi toomisel või avamisel Vastaja juhib intervjuud või vaikib
saadud info kasutamine küsimuste esitamisel kasutab saadud infot kasutab enamasti väheselt kasutab üldse ei kasuta
saadud info kasutamine küsimuste esitamisel kasutab variatiivselt erinevaid küsimuste tüüpe ja formuleerib neid selgelt kasutab vähem erinevaid küsimuste tüüpe jääb hätta selgete ja arusaadavate küsimuste formuleerimiel hätta küsib segaselt ja arusaamatult
kuulamisoskus-arusaamine Kuulab tähelepanelikult ning empaatiliselt. Kasutab saadud infot küsimuste esitamisel Kuulab tähelepanelikult ja empaatiliselt. Kuulab valikuliselt, ei suuda tähelepanu konsentreerida. Enamik kuuldud asju jääb tähelepanuta. Ei ilmuta empaatiat.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 24.09.2011 12:24:25

Muudetud: 24.09.2011 12:25:57


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile