Hindamismudel:

Autor: vilma pabbo

Valdkond: Kirjalik eneseväljendus: Tegelase iseloomustus

Kriteerium 4 3 21

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 26.10.2011 12:29:33


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile