Hindamismudel: Prooviks2

Autor: Veiko Hani10

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Intervjuu

Kriteerium 4 3 21
kuulamisoskus-arusaamine Kuulab tähelepanelikult ning empaatiliselt. Kasutab saadud infot küsimuste esitamisel Kuulab tähelepanelikult ja empaatiliselt. Kuulab valikuliselt, ei suuda tähelepanu konsentreerida. Enamik kuuldud asju jääb tähelepanuta. Ei ilmuta empaatiat.
kehakeele kasutamine Empaatiline ja avatud kehakeelt, dialoogile orienteeritud Enamasti kasutab adekvaatselt ja kohaselt Kehakeel ei lähe sageli kõnega kokku Kasutab kehakeelt, mis ei lähe kokku jutu sisuga, raskendab sõnumi kohalejõudmist
küsimuste formuleerimine arusaadavalt ja üheselt mõistetavalt kasutab variatiivselt erinevaid küsimuste tüüpe ja formuleerib neid selgelt kasutab vähem erinevaid küsimuste tüüpe jääb hätta selgete ja arusaadavate küsimuste formuleerimiel hätta küsib segaselt ja arusaamatult

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 08.11.2011 23:30:48


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile