Hindamismudel: Luuletuse esitamine

Autor: Anne Orav

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Luule esitamine

Kriteerium 4 3 21
ilmekus esitaja loeb ilmekalt, pausid on õiges kohas esitaja loeb ilmekalt, pausid kohati valesti kohati kaob ilmekus, pausid valed ilmekus puudub
selgus esitaja hääldab sõnu arusaadavalt ja õigesti, liitsõnadel on rõhk esimesel sõnal esitaja hääldab sõnu arusaadavalt ja õigesti, liitsõnadel rõhk vale kohati arusaamatu või liiga vaikne liiga vaikne või sõnadest ei saa aru
esitus luuletus esitatakse peast kasutab lugemisel aeg-ajalt abimaterjale - luuletus loetakse maha

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 21.11.2011 16:25:12


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile