Hindamismudel: Esitlus \\\"Perekond ja kodu\\\" vene keel 9. kl

Autor: Helgi Lehemets

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 4 3 21
Avaleht Korrektne ja sisaldab nõutud osi. Korrektne, kuid puuduvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.
Teema Esitlusel on selge eesmärk ja vastab teemale, mis kandub läbi kogu esitluse. Esitlusel on eesmärk ja teema, kuid sisaldab elemente, mis võivad teemast kõrvale kalduda. Esitluse eesmärk ja teema on ebaselged või laialivalguvad. Esitlusel pole kindlat eesmärki ja ei vasta teemale.
Sisu Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi, materjal võiks olla mahukam. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav.
Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel slaidil ei ole tausta. Teksti värvid on aga hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus tekst on liiga väike ja halvasti loetav. Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga.
Õigekiri Vigu ei ole. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi vead. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi ja õigekirja vead. Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika- vigu.
Kasutatud materjalide loend Korrektne ja sisaldab nõutud osi. Korrektne, kuid puuduvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 26.11.2011 14:52:17

Muudetud: 29.11.2011 12:55:34


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile